– Analizujemy możliwość wprowadzenia ustawowych sankcji dla organów uczelni, jeśli nie realizują one obowiązków prawnych, w tym nie przestrzegają praw studentów – powiedziała Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Z danych przygotowanych dla resortu przez Parlament Studentów RP wynika, że uczelnie, zwłaszcza niepubliczne, wciąż pobierają opłaty za egzaminy:  dyplomowy, komisyjny i poprawkowy. Tymczasem od 1 stycznia zabrania tego art. 99a prawa o szkolnictwie wyższym.
Miałyby za to grozić sankcje.  Jakie – tego resort nie precyzuje. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozważa się możliwość przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec rektorów uczelni, które łamią przepisy. Takie zmiany wymagają nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym (pszw).

Źródło: Rzeczpospolita