Jak zaznaczył pełnomocnik ds. studiów zdalnych AHE dr Wiesław Przybyła, przedsięwzięcie to wyraz poparcia dla proeuropejskich trendów na Ukrainie. „Pierwszym kierunkiem, który zostanie uruchomiony na Polsko-Ukraińskim Uniwersytecie Wirtualnym, będzie zarządzanie” - podkreślił.

Zobacz: Lublin: wiec poparcia dla studentów z Ukrainy>>>

AHE pozyskała do swojego projektu partnerów zza wschodniej granicy: Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku oraz Akademię Galicką w Iwano-Frankowsku.
 
"Uczelnie partnerskie są naszymi ambasadorami na terenie Ukrainy. Będą wspierać nas w pozyskiwaniu studentów. Poza tym chcemy, aby nasi absolwenci mieli możliwość jednoczesnego otrzymywania dyplomów ukończenia dwóch uczelni – ukraińskiej i polskiej" - dodał Przybyła.
 
 
AHE planuje, że PUUW będzie działał w wydziale zamiejscowym łódzkiej uczelni w Jarosławiu, położonym blisko granicy z Ukrainą. Rektor AHE złożył w tej sprawie wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji uczelnia rozpocznie kształcenie studentów z Ukrainy w przyszłym roku akademickim.
 
Zapleczem technologicznym i dydaktycznym PUUW będzie istniejący od 12 lat i funkcjonujący w ramach AHE Polski Uniwersytet Wirtualny - m.in. platforma e-learningowa, biblioteka gotowych materiałów dydaktycznych dostępnych on-line, ponad 400 multimedialnych przedmiotów i kursów z e-podręcznikami oraz kadra dydaktyczna przygotowana do nauczania na odległość.
 
Jak zaznaczył Przybyła, ok. 60 proc. zajęć w uniwersytecie prowadzonych będzie przez internet. Pozostałe 40 proc. oraz egzaminy i zaliczenia odbywałyby się podczas sesji w filii uczelni w Jarosławiu. Językiem wykładowym będzie polski.
 
Zdaniem pełnomocnika AHE, podpisany w poniedziałek przez rektora AHE i uczelni ukraińskich list intencyjny daje możliwość stopniowego rozwoju projektu i uruchamiania w przyszłości kolejnych kierunków nauczania odpowiadających na zapotrzebowanie rynkowe.
 
 
AHE (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna) posiada status uczelni od 1993 r. Prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia na trzech wydziałach w Łodzi oraz na wydziałach zamiejscowych w Jaśle, Warszawie, Trzciance i Wodzisławiu Śląskim. (PAP)