We wtorek kandydaci rozwiązywali test. W kolejnych dniach będą rozwiązywać kolejno zadania z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Czas trwania każdej części egzaminu adwokackiego (odpowiednio również radcowskiego) został wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu złoży stosowne dokumenty (wymienione w rozporządzeniach w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego), potwierdzające niepełnosprawność i wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu czynności technicznych.

 
Kandydatów na adwokata jest około 2,6 tysiąca osób – z czego zaledwie dziewięćdziesiąt osób podchodzi do egzaminu bez ukończonej aplikacji. Radcą prawnym chce zostać około 4,9 tys. osób a osób bez aplikacji jest trzykrotnie więcej niż na egzaminie adwokackim. 
 
W skali całego kraju egzaminy przeprowadzane są łącznie przez 104 komisje egzaminacyjne, w tym 37 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (mających siedziby w 13 miastach) oraz 67 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (mających siedziby w 19 miastach).
 
Więcej na stronie ministerstwa sprawiedliwości