Dzień Informacyjny to okazja do dokładnego poznania programu Erasmus+. Inicjatywa skierowana jest zarówno do osób z dużym doświadczeniem w unijnych programach edukacyjnych, jak i do debiutantów w tej dziedzinie. Uczestnicy dowiedzą się, jakie konkursy zostały przewidziane w ramach programu i jak w nich wystartować. Mają też szanse na omówienie z ekspertami Narodowej Agencji wszystkich swoich pomysłów, czy rozwianie wszelkich wątpliwości.

Z dnia informacyjnego skorzystają nie tylko studenci, ale też nauczyciele, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi, reprezentanci organizacji pozarządowych czy przedsiębiorcy. Przez cały dzień biorą oni udział w wykładach i indywidualnych konsultacjach. Uczestnicy mają również możliwość spotkań z osobami, które z sukcesami już realizują projekty w programie.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu zaplanowany na lata 2014-2020. Wspiera mobilność edukacyjną, tworzenie partnerstw międzynarodowych i współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

W ciągu 6 lat skorzystają z niego 4 mln osób, w tym 2 mln studentów. W projektach mobilności pracowników będzie uczestniczyć 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą.

Erasmus+ to także 25 tys. partnerstw strategicznych, które połączą 125 tys. szkół i innych instytucji edukacyjnych, oraz liczne sojusze i porozumienia na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności.

Erasmus+ umożliwia wyjazdy na studia, staże i praktyki za granicą, szkolenia i wykłady na zagranicznych uczelniach. Pozwala też na udział w międzynarodowych projektach służących wymianie dobrych praktyk i tworzeniu programów edukacyjnych. Unia Europejska przeznaczyła na realizację programu 14,7 mld euro.