Wydarzenie organizuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Grupa Lokalna ELSA Toruń wraz z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

Na przygotowanym stanowisku będzie można – z pomocą pracownika Urzędu – rozliczyć się elektronicznie za rok 2013 oraz wydrukować złożony PIT wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), które stanowi potwierdzenie złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

Wysyłanie zeznań będzie poprzedzone krótkim szkoleniem instruktażowym, które rozpocznie się o godz. 11:30 w aud. C, na temat wypełniania i przesyłania drogą elektroniczną zeznań podatkowych oraz obowiązujących ulg podatkowych.

Osoby zainteresowane wysłaniem zeznania za pomocą systemu e-Deklaracje powinny przygotować:
- dowód osobisty,
- informacje od płatników (zakładów pracy) o dochodach za 2013r.,
- kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012r. (najlepiej kopię zeznania), a także
- ewentualne inne dokumenty pozwalające za skorzystanie z ulg podatkowych np. PESEL dzieci w przypadku ulgi na dzieci.