Nauczyciele akademiccy przyznają, że takie szkolenie przyda się wielu studentom, nie tylko z pierwszego roku. - Jestem bardzo cierpliwy i interweniuję dopiero wtedy, gdy naprawdę zachodzi taka konieczność. Ale zdarzyło mi się wyprosić studenta z sali, bo podczas zajęć kładł się na ławce - wspomina prof. Lucjan Pawłowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Pewnego dnia kamera monitoringu nagrała studenta, który dla żartu "odbił" swoje ubłocone buty na ścianie.

Wykładowców irytuje, że studenci mają problemy z samodyscypliną.

Szkolenie studentów z uczelnianego savoir-vivre zacznie się prawdopodobnie w drugiej połowie października. 

Więcej na stronie interentowej Kuriera Lubelskiego.