SPWI ma na celu poszerzanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, na które składają się zagadnienia dotyczące:

-utworów

- przedmiotów praw pokrewnych

- praw do dóbr własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych)

- zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz dochodzenia roszczeń.

Udział w Szkole jest certyfikowany (warunek: obecność na 5 spotkaniach). Zajęcia adresowane są do studentów prawa zainteresowanych tą tematyką pragnących zdobyć praktyczną wiedzę podczas warsztatów, jak również do osób „z zewnątrz” – artystów, muzyków, plastyków, blogerów, etc. chcących poznać prawną stronę swojej działalności.

N.K.: Skąd pomysł na utworzenie Szkoły Prawa Własności Intelektualnej?
M.K.: Na pomysł utworzenia „Szkoły” wpadliśmy dokładnie studiując ofertę edukacyjną polskich uczelni, jak również podmiotów pozauczelnianych. Zauważyliśmy powstawanie komercyjnych kursów, które uczyły praktycznego podejścia do prawa własności intelektualnej. Oczywiście nie za darmo. Realizując cel naszego Koła, czyli poszerzanie wiedzy o prawie własności intelektualnej, chcieliśmy dać możliwość uczestniczenia w „szkole” również osobom, których nie stać na bardzo drogi kurs i dojeżdżanie do Warszawy czy Krakowa. Zamysłem naszym było też to, aby każdy mógł uczestniczyć przynajmniej w części naszych „lekcji”. Wobec tego na każdy warsztat trzeba zapisywać się oddzielnie. Mamy również nadzieję, że z czasem nasza „szkoła” przekształci się w całoroczny praktyczny przedmiot kierunkowy.

Na pytanie Natalii Kurek, Ambasadorki Student.lex.pl na UMCS odpowiadał Maciej  Chodorowski; prezes Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS.

Zainteresowanie udziałem w zajęciach w ramach SPWI przerasta najśmielsze oczekiwania. Na premierowym warsztacie pt. Sporządzanie umów w prawie autorskim, uczestnicy szczelnie wypełnili przeznaczoną na ten cel salę konferencyjną Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Podczas zapisów na następną konferencję (na każde wydarzenie trzeba bowiem zapisywać się oddzielnie) limit pięćdziesięciu miejsc został osiągnięty w ciągu paru minut od momentu uruchomienia zapisów. Tak duże zainteresowanie niezwykle cieszy organizatorów a jednocześnie motywuje do dalszego działań

Patronat honorowy nad Szkołą Prawa Własności Intelektualnej objęła pani prof. zw. dr hab. Maria Poźniak – Niedzielska . Partnerami Szkoły jest również wydawnictwo Wolters Kluwer.

Fanapage na FB >>