Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków, Sekcja Prawa Medycznego oraz Sekcja Prawa Publicznego Gospodarczego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Kraków, organizują w dniach 13-14 maja 2011 roku w Krakowie Ogólnopolską Konferencję Naukową „Szanse w farmakoterapii wyzwaniem dla ustawodawcy? Prawne aspekty rozwoju badań klinicznych”.

Głównym założeniem projektu jest przybliżenie racjonalnych i nowoczesnych, nadążających za rozwojem naukowym i potrzebami rynku farmaceutycznego, regulacji prawnych badań klinicznych.

Konferencja przyczyni się do skomunikowania różnych środowisk, wymiany doświadczeń w zakresie edukacji studentów oraz wzajemnego dokształcania, poprzez udział w dyskusjach pomiędzy prawnikami, lekarzami i farmaceutami z jednej, oraz przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego z drugiej strony. Zwieńczeniem projektu stanie się próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by nowe szanse w farmakoterapii nie były blokowane przez przestarzałe rozwiązania ustawodawcze, nie zapominając jednocześnie o istotnej roli pacjenta, jako uczestnika badań klinicznych oraz jego prawach podczas prowadzenia eksperymentu.

Będzie to wydarzenie bez precedensu w krakowskim środowisku akademickim, gdyż dla osiągnięcia wspólnego celu, w postaci owocnej debaty nad przyszłością badań klinicznych, angażuje zrzeszonych w trzech organizacjach studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z kierunków: Prawo, Medycyna oraz Farmacja.

Kluczowym celem jest wskazanie miejsc, w których prawo nie nadąża za rozwojem obserwowanym w naukach biologiczno-chemicznych i problemów, jakie taki stan rzeczy generuje dla firm i koncernów farmaceutycznych. W szczególności zostaną poruszone zagadnienia związane z pozycją przedsiębiorcy-sponsora w badaniach oraz problematyką praw pacjenta – uczestnika eksperymentu medycznego.
Konferencja wpisuje się w cykl projektów organizowanych w ramach Programu Prawo i Medycyna ELSA Poland, powstałego jako owoc współpracy IFMSA-Poland oraz ELSA Poland, którego grupą docelową są studenci i absolwenci Wydziałów Prawa i Administracji, Wydziałów Medycyny oraz Wydziałów Farmacji. Patronat Merytoryczny nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ) oraz dr hab., prof. UJ Włodzimierz Wróbel (Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ).

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji studentów, osoby zajmujące się zawodowo badaniem środków leczniczych, obsługą prawną przemysłu farmaceutycznego, jak również wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i poznać regulacje dotyczące prowadzenia badań klinicznych nad nowymi lekami.
Termin składania abstraktów referatów na Panel Studencki upływa 8 kwietnia 2011 r.Szczegóły: www.elsa.org.pl/badaniakliniczne
 

]]>