Na początku tego roku SWPS otrzymała od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk prawnych. Doktoranci prawa na SWPS będą studiować wraz z doktorantami psychologii, socjologii i kulturoznawstwa. Studia będą miały charakter interdyscyplinarny.

Podczas procesu rekrutacji będzie brany pod uwagę list motywacyjny, ocena na dyplomie i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Na studia III stopnia zostanie przyjętych pięćdziesiąt osób. Rekrutacja potrwa do października 2012 r.

Więcej