Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Program aplikacji ogólnej wymaga od aplikanta zaliczenia dziewięciu sprawdzianów. Jednak przepisy ustawy o KSSiP przewidują, iż w wypadku jego skreślenia musi on nie zdać dwóch egzaminów. Osoby, które niezaliczyły tylko jednego mogą nadal pobierać stypendium, którego wynosi około 3,3 tys. złotych miesięcznie. 
 
„Na złych przepisach skorzystało już pięciu aplikantów”, powiedział Rafał Dzyr, zastępca dyrektora KSSIP, który zajmuje się sprawami aplikacji. Zaznacza, iż ministerstwo sprawiedliwości zostało już poinformowane o problemie. Nowelizacja ustawy o KSSiP przewiduje likwidację tej luki w prawie – jednak prace nad nią utknęły na etapie uzgodnień międzyresortowych. 
 
Źródło: Rzeczpospolita, 15 marca 2013 roku