Wymagana jest także dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu. Nie ma limitu wieku.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które odbyły dłuższy (kilkumiesięczny) pobyt na jednej z uczelni niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), w tym byli stypendyści programu Erasmus oraz studenci studiów doktoranckich i osoby, które w przeszłości otrzymały już stypendium DAAD (w tym stypendium na letni kurs języka niemieckiego) lub dłuższe stypendium innej organizacji na pobyt w Niemczech.

Stypendium obejmuje świadczenie pieniężne 850 euro i koszty podróży. Organizator zwykle zapewnia także zakwaterowanie.

Termin zgłoszeń upływa 17 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.

------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkim zainteresowanym nauką języka niemieckiego prawniczego polecamy "Słownik języka prawniczego i ekonomicznego". Słownik uwzględnia rozwój i zmiany prawa niemieckiego, zwłaszcza z dziedziny prawa gospodarczego w szerokim tego słowa znaczeniu i prawa procesowego, a także prawa europejskiego. Poszerzony istotnie został także zakres pojęć dotyczących księgowości oraz prawa rodzinnego i karnego.