Publikacja MNiSW pokazuje, że sytuacja polskich absolwentów nie odbiega od średniej europejskiej. Stopa bezrobocia w Polsce dla absolwentów szkół wyższych w wieku 25-29 lat wynosi 10,4 proc. i jest niemal równa średniej dla wszystkich krajów UE wynoszącej 10,2 proc. Potwierdzają, to dane Dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzeci kwartał 2013 roku i wskazują, że największe bezrobocie, na poziomie 26,7 proc.  w tym okresie, odnotowano wśród osób w wieku 15-24 lata. Tyle mówią dane statystyczne, a każdy absolwent musi sam zmierzyć się z rzeczywistością rynku pracy.

- Pomimo problemów młodych ludzi ze znalezieniem pracy, trzeba podkreślić, że wyższe wykształcenie jest wciąż podstawowym elementem do startu w życie zawodowe. W dalszym ciągu osoby z dyplomem łatwiej znajdują pracę niż osoby nie posiadające wyższego wykształcenia, także inwestycja w edukację, a następnie we własny rozwój zawodowy zawsze ma sens – komentuje Agnieszka Orłowska, Prezes Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard. - Młodzi ludzie, którzy kończą studia i znają w stopniu dobrym język angielski mogą spróbować sił w pracy w nowoczesnych usługach dla biznesu. Zaoferujemy im stabilizację, poprzez umowę o pracę i świadczenia pozapłacowe oraz rozwój w międzynarodowym środowisku pracy - dodaje Agnieszka Orłowska.

Nowoczesne usługi dla biznesu, to najszybciej rosnący sektor polskiej gospodarki pod względem zatrudnienia, w którym pracuje obecnie około 120 tysięcy osób. Ta silna, kilkuletnia tendencja wzrostowa w zatrudnieniu, rokrocznie na poziomie 15-20 %, spowodowała pojawienie się nowego profilu pracowników na polskim rynku pracy. Pracowników, którzy świadczą pracę według globalnego know-how, w codziennej pracy obsługują międzynarodowe projekty, biegle posługują się językiem angielskim lub innym językiem obcym, używają najnowocześniejszych technologii, tworzą wielonarodowościowe zespoły, i te elementy są dla nich naturalnym środowiskiem zatrudnienia. Polacy bardzo dobrze odnajdują się w zadaniach outsourcingowych. Są wykształceni, kreatywni oraz elastyczni względem szybko zmieniających się wymagań biznesowych. Dzięki temu potrafią oferować klientom sektora usług biznesowych tak różnorodne i kompleksowe rozwiązania. Specjalizacja i innowacyjność to kluczowe kompetencje gwarantujące usługom outsourcingowym świadczonym przez centra w Polsce dalszy rozwój. To właśnie z Polski coraz częściej pochodzą rozwiązania, które są następnie implementowane w międzynarodowych korporacjach na całym świecie.

- Sektor usług dla biznesu od dziesięciu lat dynamicznie rośnie, zatem stale zatrudniamy nowych pracowników. Wielu młodych ludzi nie dostrzega jeszcze w outsourcingu szansy dla siebie. Być może obawiają się trudnej rekrutacji lub pracy w dużej korporacji. Czasem postrzegają nasze zadania jako mało rozwijające, a to  stereotyp. Studenci, którzy korzystają z organizowanych przez HP praktyk i szkoleń, wiedzą już na czym nasza praca polega i jaką mamy kulturę organizacyjną. Cieszę się, że wielu z nich zostaje naszymi pracownikami. Zachęcam młodych do aktywnego kierowania swoją przyszłością – mówi prezes Orłowska.

Wszystkie aktualne informacje na temat możliwości kariery w Hewlett-Packard znajdują się na stronie hp.com/jobs.

Globalne Centrum Biznesowe jest częścią amerykańskiego koncernu Hewlett-Packard. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa oddziały HP GBC − we Wrocławiu od 2005 roku oraz w Łodzi od 2012 roku, które zajmują dziś jedną z wiodących pozycji w globalnej strukturze koncernu.