Studia LLM Law – Master of Laws Coventry University prowadzone na Wydziale Prawa 
i Administracji Uczelni Łazarskiego skierowane są do absolwentów studiów prawniczych 
i kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie międzynarodowego prawa publicznego, a także rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych. Jako jedyne w Polsce kończą się uzyskaniem dyplomu brytyjskiej uczelni – uniwersytetu w Coventry. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy obu uczelni i dostosowaniu programu studiów do wymogów i standardów Coventry University. 
 
Uczelnia Łazarskiego od 20 lat stawia na jakość kształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Monitorujemy oczekiwania rynku i opracowujemy programy, które precyzyjnie odpowiadają na potrzeby zarówno studentów, jak i  pracodawców. Od ekspertów i praktyków w dziedzinie prawa, wiemy, że zmieniające się regulacje i trendy, a także coraz bardziej wymagający klienci, wymuszają na kancelariach ciągłe zgłębianie wiedzy, a co za tym idzie przyjmowanie do pracy wybitnych specjalistów. Program LLM Law – Master of Laws wprowadziliśmy po to, aby sprostać tym oczekiwaniom. Pozwoli on zgłębić wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego i terminologii w wąskiej, wybranej specjalizacji i sprostać oczekiwaniom stawianym przez dobre korporacje i kancelarie prawne działające na arenie międzynarodowej – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego.
 
LLM Law (Master of Laws) to roczne, podyplomowe studia dla ambitnych prawników 
i absolwentów kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie międzynarodowego prawa publicznego, a także rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą 
w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych. To dylom coraz bardziej doceniany przez pracodawców. 
 
Prawnicy z tytułem LLM Law (Master of Laws) mają większe szanse na atrakcyjne stanowisko w dużych międzynarodowych kancelariach prawnych w kraju i za granicą, organizacjach międzynarodowych, instytucjach UE, administracji rządowej i działach prawnych dużych międzynarodowych firm.
 
Więcej informacji o programie LLM Law – Master of Laws na stronie Uczelni Łazarskiego.