Studenci z 11 europejskich uczelni przyjechali do Polski na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, by tutaj wspólnie wspierać działania na rzecz wykluczonych. Studenci z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Węgier i Włoch zostali pomieszani w międzynarodowe zespoły. Każdy zespół wybrał organizację non-profit działającą w jednym z państw europejskich, walczącą z danym wykluczeniem społecznym.

Projekt NetAware finansowany z funduszy europejskich jest inicjatywą studentów i pracowników katowickiej uczelni zaniepokojonych problemami wykluczenia społecznego w Europie. Problemy wykluczeń społecznych dotykają ludzi w każdym wieku, nie tylko ludzi starszych. Powody tego mogą być różne. Dlatego w kolejnych edycjach projektu studenci zajmowali się różnymi ich typami. To już trzecia edycja NetAware Intensive Programme. „Intensive” dlatego, ponieważ w przeciągu 2 tygodni studenci poprzez wykłady, prelekcje i warsztaty zdobywają niezbędną wiedzę na temat narzędzi marketingowych, etyki, specyfiki reklamy internetowej, PR oraz danych o wykluczeniu, by móc prowadzić w tym czasie prawdziwe kampanie promujące aktywności wspomnianych organizacji non-profit, opracować raporty, zaprezentować je oraz sprawdzić efekty swoich działań. Ich praca jest oceniana przez międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą także przedstawiciele wspomnianych organizacji pozarządowych. W tym roku oceny dokonano na podstawie efektów opracowanych strategii, kampanii prowadzonych przez poszczególne zespoły za pomocą Google AdWords oraz obecności w portalach Google+, Facebook, stworzonych przez nich blogach, a także prezentacji sporządzonych raportów. 
 
W zmaganiach najlepsze okazały się zespoły – działający na rzecz organizacji SchLAu z Niemiec walczącej z wykluczeniem ze względu na orientację seksualną (w składzie: Pablo Valero Manso z Hiszpanii, Billy Paelinck z Belgii, Léa Guichard z Francji, Bernadett Bakos z Węgier, Juliane Büchner z Niemiec, Laura Spanjers z Holandii) oraz działający na rzecz organizacji Kiútprogram Közhasznú Non-profit Zrt. z Węgier walczącej z wykluczeniem finansowym (w składzie: Aurélien Lafage z Francji, Rob Lapere z Belgii, Filip Kałamaga z Polski, Sara Carreño Iglesias z Hiszpanii, Thi Ngoc Trang Do z Włoch, Hanna Alexandra Kancsus z Węgier. W kategorii najlepszych raportów narodowych wygrali studenci z Rumunii: Andreea Bîrsan, Daniela Ivan, Andrea Pap (wykluczenie finansowe) oraz Niemiec: Juliane Büchner, Christina Nolte (wykluczenie ze względu na orientację seksualną).
 
Ale wygrani są wszyscy. Niemal 1 000 000 wyświetleń i 2 000 kliknięć reklam organizacji non-profit rozlokowanych w krajach UE, 10 indywidualnie prowadzonych blogów i 20 aktualizowanych codziennie stron na Facebooku i Google+ pokazują wysiłek 10 wspaniałych drużyn – mówi Piotr Dąmbrowski, prowadzący warsztaty nt. internetowych narzędzi marketingowych.
 
Efekty prac wszystkich zespołów wraz z raportami końcowymi można oglądać na: www.netaware2014.com/list
 
W 2012 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja programu, studenci zajmowali się problemami wykluczenia społecznego ludzi bezdomnych oraz imigrantów. Z kolei rok temu poruszane były problemy wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych ze względu na kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W obu wcześniejszych edycjach wzięli udział przedstawiciele uczelni ze wspomnianych wyżej 9 krajów: Belgii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rumunii, Węgier i Włoch.
 
Patronami honorowymi inicjatywy są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.