Jak informuje Gazeta Wyborcza chce to zmienić Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Szef PSRP Mateusz Mrozek przedstawił w maju projekt zmian. Zakłada on, że to "organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie, w tym na organizacje i stowarzyszenia".

To oznaczałoby, że samorządy studenckie byłyby jedynymi dysponentami pieniędzy. Nie zgadzają się na to największe studenckie organizacje, m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, AIESEC, Akademicki Związek Sportowy czy Europejskie Forum Studentów AEGEE.

Ich członkowie opublikowali właśnie list protestacyjny. Uważają, że proponowana zmiana ograniczy wolność ich organizacji, bo decyzja o przyznaniu pieniędzy będzie wyłącznie w rękach samorządu.

Więcej na ten temat tutaj>>>>