W badaniu firmy Universum wzięło udział w sumie ponad 25 tysięcy studentów – w tym prawie 1400 przyszłych prawników. Każdy z uczestników mógł wskazać pięć firm – idealnych pracodawców. 
 
Każdy ze studentów wskazał średnio 2,7 firmy spośród listy obejmującej 130 pracodawców. Najbardziej interesujące ich branże to: usługi prawne, sektor rządowy i publiczny oraz bankowość. Co ciekawe, 74 proc. studentów nie chce pracować w korporacjach. Interesują ich firmy zatrudniające do pięciuset pracowników. W grupie prawników najbardziej pożądanymi pracodawcami są Ernst&Young i telewizja TVN. 
 
Studenci prawa wybierają pracodawców, którzy zaoferują im odpowiednie perspektywy rozwoju i wzrostu zarobków. Na początku nie muszą zarabiać dużo – ważne, aby mieli perspektywę wysokich zarobków. Najlepszych pracodawców można opisać sformułowaniami: dobre perspektywy, wysokie zarobki w przyszłości. Jednocześnie dla studentów prawa liczy się bezpieczeństwo zatrudnienia, co odróżnia ich od pozostałych studentów, którzy raczej cenią sobie zrównoważenie życia zawodowego z prywatnym.
 
Praktyki to konieczność i chęć ich podjęcia zgłasza blisko 90 proc. studentów. Co drugi uważa, że podpisze umowę o prace po okresie stażu. 
 
Co istotne, aż trzech na czterech studentów prawa chce pracować po studiach w kraju. Jednak kontynuować studia zagraniczną chce 35 proc. ankietowanych – to o 8 proc. więcej niż wśród wszystkich studentów. 
 
Trwający kryzys przekłada się na oczekiwania przyszłych prawników. Studenci obawiają się kryzysu i blisko dwie trzecie z nich wskazuje na stabilizację zatrudnienia jako swój główny cel. Ten wskaźnik rośnie od początku kryzysu. Sytuacja na rynku wpływa także na oczekiwania finansowe studentów, które delikatnie spadły w stosunku do ubiegłego roku. 
 
Strona firmy Universum