Obowiązek oddania legitymacji studenckiej jest równoznaczny z pozbawieniem studenta dokumentu uprawniającego go do skorzystania z różnego rodzaju zniżek. Szczególnie popularne są ulgowe bilety na przejazd koleją; bez ważnej legitymacji nie mogą być jednak honorowane. Studenci znaleźli sposób, by zatrzymać swoje legitymacje.

Na większości uczelni student powinien złożyć legitymację do dziekanatu w dniu obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej. O ile w przypadku absolwentów studiów magisterskich utrata statusu studenta jest zrozumiała, o tyle nienaturalne jest pozbawianie statusu studenta osoby składającej pracę licencjacką w czerwcu, ubiegającej się o przyjęcie od października na studia magisterskie.

Studenci walczą o zachowanie legitymacji jak mogą. Niektórzy używają ich jako biletów miesięcznych i obiecują oddanie legitymacji po wygaśnięciu biletu. Prośby absolwentów nie muszą być jednak uwzględnione przez uczelnie. Jedynie w przypadku zagubienia legitymacji, uczelnia nie wymaga jej oddania. Student musi jednak złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym stwierdza zagubienie dokumentu.

Już dogadaliśmy się ze znajomymi, że składamy podania o zgubieniu legitymacji. Nawet nasz kierownik roku nam to podpowiedział – mówi Sylwia. Studentów nie odstrasza groźba poniesienia odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

Studenci, którzy rozpoczęli studia licencjackie w roku akademickim 2011/2012 mogą być spokojni o swoje legitymacje w okresie pomiędzy ukończeniem licencjatu, a rozpoczęciem studiów magisterskich. Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011 roku, studenci studiów licencjackich i inżynierskich zachowają prawo do posiadania legitymacji do 31 października, bez względu na termin obrony. Wydłużony okres korzystania z uprawnień przysługujących studentom nie będzie dotyczył absolwentów studiów magisterskich. 

Czytaj więcej:

  • Jakie prawa przysługują studentowi w wakacje? 

Marta Osowska

Źródło: Gazeta Prawna

]]>