Od 1 lipca weszły w życie przepisy znowelizowanej przed rokiem ustawy o szkolnictwie wyższym. Precyzują zasady przyznawania stypendiów. Wynika z nich m.in., że stypendium za wybitne osiągnięcia będą przyznawać studentom poszczególni ministrowie.

 

Młodym ludziom studiującym na uczelniach artystycznych będzie przyznawał je minister kultury. Studentom uczelni medycznych gratyfikację finansową przyzna minister zdrowia. A studiującym na uczelniach morskich – minister odpowiadający za gospodarkę morską, czyli resort infrastruktury.

 

Więcej informacji znajdziesz w serwisie Rzeczpospolita>>>