Zadania realizowane podczas praktyk to pomoc techniczna oraz merytoryczna w prowadzeniu  Biura Porad  Prawnych  i Obywatelskich.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych oferuje:

•    możliwość podniesienia kwalifikacji i nabycia cennego doświadczenia poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią;

•    pracę pod okiem profesjonalnego zespołu doradców i prawników,

•    wdrożenie w mechanizmy realizacji projektów unijnych, poznanie „od środka” specyfiki pracy w projekcie;

•    po zakończeniu współpracy - zaświadczenie o odbyciu wolontariatu / stażu oraz rekomendacje.

Wymagania wobec kandydatów:

•    absolwenci lub studenci - w szczególności kierunku prawo, administracja, psychologia,

•    chęć do pomocy innym,

•    mile widziane osoby o zacięciu prawniczym oraz zainteresowaniach społecznych.

CV (zawierające  klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) i list motywacyjny należy przesłać na adres: mamprawo@sis-dotacje.pl .

W temacie maila nalezy wpisać: „Wolontariat w BPPiO – miasto (…)”.