Wymagania wobec kandydatów: obywatelstwo kraju członkowskiego Rady Europy, wykształcenie wyższe, minimum na poziomie studiów licencjackich, bardzo dobra znajomość jednego z oficjalnych języków Rady Europy (angielski i francuski), znajomość obu wspomnianych języków będzie dodatkowym atutem.
 
Koszty utrzymania oraz koszty podróży pokrywane są samodzielnie przez stażystów. Stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia w czasie odbywania stażu.
 
Corocznie ofertę odbycia stażu w radzie Europy otrzymuje 160 kandydatów, po 60 w każdej z dwóch sesji.
W każdej z sesji pozytywnie rozpatrywanych jest ok. 6% aplikacji.
 
Termin zgłoszeń: 16 września do 29 listopada 2013 r.
 
Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach Rady Europy.