Jak informuje DGP jego celem jest wdrożenie do krajowych przepisów zaleceń Rady w sprawie ram jakości dla staży, przyjętych przez Komisję Europejską jeszcze pod koniec 2013 r. Mają one służyć poprawie sytuacji młodych osób, które po zakończeniu nauki nie mogą znaleźć pracy i korzystają z różnego rodzaju praktyk.

Nowelizacja zakłada, że praktyka absolwencka nie będzie już mogła się odbywać bezpłatnie, i wprowadza minimalną wysokość wynagrodzenia, które powinien otrzymać stażysta. Ma ono wynosić 20 proc. najniższej pensji, która obecnie wynosi 1750 zł. Natomiast tak jak do tej pory maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego dla praktykanta nie może przekroczyć dwukrotności minimalnej płacy.

Więcej na ten temat znajdziesz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>