Nie wszyscy aplikanci przystępują do egzaminu zawodowego zaraz po zakończonym szkoleniu. Formalnie kończą aplikację wraz z otrzymaniem zaświadczenia stwierdzającego jej odbycie. Wiąże się to z utratą statusu aplikanta. Utrata statusu aplikanta uniemożliwia z kolei prawnikowi reprezentowanie klientów przed sądami. To oznacza, że osoba, która ukończyła aplikację może mniej, niż aplikant na przykład drugiego roku.

W sprawie uregulowania statusu takich osób wystąpił w marcu do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich. Problem dostrzegł już wcześniej samorząd radców prawnych. Na pytanie skierowane do Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami otrzymał odpowiedź, iż osoba, która ukończyła aplikację radcowską i uzyskała zaświadczenie o jej odbyciu, traci status aplikanta.

W jednym z głośnych orzeczeń poruszających kwestię nieuregulowanego statutu osoby po aplikacji wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Lublinie. W uzasadnieniu do wyroku z 10 listopada 2010 r., o sygnaturze akt II Akzw 959/10 stwierdził, iż „utrata statusu aplikanta adwokackiego następuje z mocy prawa na skutek upływu terminu z którym aplikacja zostaje zakończona. Skoro bowiem po ukończeniu aplikacji osoba, która ją odbyła otrzymuje zaświadczenie o odbyciu aplikacji i nabywa uprawnienie do przystąpienia do egzaminu zawodowego, to równocześnie przestaje być aplikantem i nie ma potrzeby skreślania jej z listy aplikantów".

 

Ministersto Sprawiedliwości planuje uregulować status aplikanta w ustawie deregulacyjnej.

Marta Osowska

Więcej: www.rp.pl