50 procent zwrotu z inwestycji w akcje w 5 tygodni!
Taki wynik osiągnął zwycięzca KBC Securities Stock Market Challenge - wirtualnej gry inwestycyjnej zorganizowanej przez Stock Trak, a sponsorowanej przez dom maklerski KBC Securities oraz GPW, dla wszystkich studentów zainteresowanych inwestowaniem.

Stock Trak przy wsparciu KBC Securities i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjęły współpracę, której celem jest wyłonienie czołowych inwestorów wśród studentów polskich uczelni. Tak powołano do życia grę inwestycyjną KBC Securities Stock Market Challenge. Studenci mają dostęp do najbardziej realistycznej wirtualnej platformy inwestycyjnej, stworzonej na potrzeby konkursu. Udział w nim jest otwarty dla każdego studenta dowolnej polskiej uczelni. Uczestnik nie może jedynie być zatrudniony w banku, domu maklerskim, na giełdzie ani w żadnej firmie świadczącej usługi finansowe. Rejestracja jest bezpłatna i nie wymaga posiadania rachunku maklerskiego.

Pierwsza edycja konkursu wystartowała 14 listopada i trwała do 16 grudnia 2011 roku. Każdemu studentowi, który się zarejestrował (www.stockchallenge.pl), została przyznana pula 1.000.000 PLN wirtualnych środków, które mógł zainwestować w akcje spółek notowanych na GPW. W konkursie uczestniczyło 766 studentów. 107 ukończyło go z wartością portfela powyżej wartości początkowej, pozostali poniżej. Zwrot powyżej 10 proc. osiągnęło 6 uczestników. Natomiast największa strata wyniosła 22,55 proc.

Zwycięzcą został Piotr Gałaszek z Pszczyny, student zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, osiągając stopę zwrotu na poziomie 50,04%. Drugie miejsce z 49,01% zajął Dawid Chudaś z Wrocławia, student zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adam Krzystolik z Pszczyny, studiujący na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uplasował się na 3 pozycji, ze stopą zwrotu 44,28%. KBC Securities ufundowało nagrody pieniężne. Za zajęcie 1 miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 2.000 PLN. Drugie miejsce premiowane jest 600 PLN, a trzecie 400 PLN. Giełda Papierów Wartościowych ufundowała dla zwycięzcy iPad’a.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w piątek, 17 lutego, o godzinie 17.00 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Nawiązując współpracę ze Stock Trak przy KBC Securities Stock Market Challenge wychodziliśmy z założenia, że należy jak najszerzej aktywizować młodych ludzi – studentów – w zakresie aktywnego inwestowania na giełdzie, popartego odpowiednią wiedzą. Fakt, że w pierwszej edycji konkursu uczestniczyło aż 766 osób jest tego najlepszym dowodem. Chcemy zwiększać zainteresowanie inwestowaniem na giełdzie, a także wskazywać szanse i zagrożenia, jakie w nią są wpisane. Sukces zwycięzcy, który w 5 tygodni uzyskał 50 proc. stopę zwrotu, ewidentnie dowodzi, jak znaczny potencjał tkwi w inwestowaniu w papiery wartościowe. Panu Piotrowi życzymy, aby nie tylko na wirtualnej platformie osiągał takie wyniki.” – powiedział Dariusz Stasiak, Dyrektor ds. Sprzedaży Detalicznej KBC Securities.

Druga edycja konkursu rozpocznie się już 5 marca i zakończy 27 kwietnia 2012 roku.

więcej informacji na www.kbcsecurities.com]]>