W tym tygodniu ruszyła rejestracja na dwa ogólnopolskie konkursy podatkowe - Moneta Aurea oraz Moneta Platina. Oba konkursy składają się z kilku etapów. Moneta Aurea wymaga od uczestników napisania pracy pisemnej; Moneta Platina rozwiązania testu on-line, testu w tradycyjnej formie papierowej oraz przygotowania się do ustnej odpowiedzi w III etapie konkursu przed jury złożonym z pracowników firmy Deloitte.

Przedmiotem tegorocznej edycji Moneta Aurea jest dowolna praca pisemna dotycząca tematyki podatkowej. Może być przygotowana w formie eseju, pracy licencjackiej, a nawet fragmentu pracy magisterskiej. Praca nie powinna liczyć mniej niż 20 stron. Oceniane będą przede wszystkim pomysł, wkład pracy, jakość, a także sposób ujęcia tematu. Zaskocz nas pomysłem, wkładem pracy, jakością czy ujętym tematem. Termin nadsyłania prac to 20 kwietnia 2011 roku. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach.

Nagrodami w konkursach są jak co roku płatne staże w prestiżowych firmach oraz nagrody dodatkowe - szkolenia, książki, nagrody rzeczowe.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę www.moneta.interia.pl

 ]]>