Studia realizowane będą w języku polskim i angielskim – zarówno na studiach licencjackich i magisterskich. Z nowej oferty będą mogli skorzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Na studiach licencjackich program rozszerzono o SGH&CIMA Certificate in Business Accounting, z kolei na studiach magisterskich o jego wersje bardziej zaawansowane, tj. SGH&CIMA Diploma in Management Accounting oraz SGH&CIMA Advanced Diploma in Management Accounting.

Główną zaletą rozszerzonego programu jest możliwość zdobycia w trakcie studiów dyplomu wyższej uczelni oraz uznanej, międzynarodowej kwalifikacji.

Więcej