Każdej edycji projektu odpowiada inny temat przewodni. W tym roku SUW skupia się na polskiej gospodarce, możliwościach jej rozwoju, promocji oraz współpracy w międzynarodowym środowisku. Studenci SUW biorą udział w 64 godzinach zajęć z zakresu m.in. technik sprzedaży dobrego wizerunku kraju oraz marketingu sportowego i turystycznego jako elementami promocji kraju. Wykładowcy opowiedzą im także o doświadczeniach transformacji gospodarczej. Wykładom towarzyszą wizyty w MSZ i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W programie zajęć pozawykładowych jest także zwiedzanie Warszawy, a także udział w grze miejskiej oraz konkurs karaoke piosenek z krajów uczestników SUW.  

W tym roku najliczniej reprezentowana jest grupa z Chin - przyjechało aż 7 osób. 4 osoby przyleciały z USA, po 3 z Belgii i Korei. Po jednej lub dwie osoby są z Australii, Austrii, Francji, Gruzji, Litwy, Portugalii, Rumunii, Singapuru, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. SUW kończy się egzaminem. Studenci za udział w SUW uzyskują 8 punktów ECTS, które są im wliczane do puli punktów potrzebnych do uzyskania dyplomu na ich macierzystej uczelni.

Summer University Warsaw organizuje Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH we współpracy z Samorządem Studentów SGH.

Galeria zdjęć z minionych edycji SUW.
Materiały filmowe z poprzednich edycji Summer University Warsaw.

Więcej informacji o projekcie SUW.