Wszystkie wyniki zostaną ogłoszone do połowy października, jak informuje ministerstwo sprawiedliwości na swojej stronie internetowej.
 
Szczegółowy komunikat z wykazem poszczególnych komisji na stronie ministerstwa.