Do odbycia praktyk mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające poniższe warunki:

  • doktoranci wydziałów prawa i administracji,
  • studenci wydziałów prawa, administracji, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, nauk społecznych,
  • złożyły w terminie komplet wymaganych dokumentów.

Praktyki w BRPO są bezpłatne. Biuro RPO nie pokrywa żadnych kosztów związanych z zakwaterowaniem, dojazdem itp. osób zakwalifikowanych na praktyki.

Praktyka zawodowa w BRPO trwa od 1 do 3 miesięcy. W miarę możliwości preferencje kandydatów na praktyki co do miesiąca odbywania praktyk będą uwzględniane. Biuro RPO  zastrzega sobie jednak możliwość zmiany sugerowanego przez kandydata terminu, lub wyznaczenia go samodzielnie. Liczba miejsc na praktyki zawodowe w BRPO jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy dla studentów prawa >>