Już po raz ósmy kancelaria prawna White & Case oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland zapraszają do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego „Luminarz”.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku, a jego pomysłodawczynią była ówczesna Pani Minister, Szef Komitetu Integracji Europejskiej Danuta Hübner. Od tego czasu projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem studentów, pracowników naukowych i instytucji państwowych.

Konkurs adresowany jest do tegorocznych absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji wszystkich uczelni w kraju, którzy jako temat swojej pracy magisterskiej wybrali porównanie prawa polskiego i prawa wspólnotowego. Prace te powinny dotyczyć między innymi historii i rozwoju prawa europejskiego, jego źródeł i zasad, instytucji i procedur europejskich, czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 11 października 2010 r. Następnie zostaną one ocenione przez jury, w którego skład wchodzą specjaliści prawa europejskiego. Uroczysty finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 13 grudnia 2010 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

Więcej informacji o Konkursie można uzyskać pod adresem:
www.elsa.org.pl/luminarz

Źródło: www.elsa.org
 ]]>