W dniu 27 grudnia do wszystkich uczelni w Polsce wysłano wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie odpowiednich dokumentów – analizie zostaną poddane umowy zawierane pomiędzy uczelnią a studentem, decyzje administracyjne wydawane w postępowaniach stypendialnych, a także regulaminy przyznawania pomocy materialnej.

Efektem końcowym projektu będzie opublikowanie zbiorczych raportów przedstawiających wyniki przeprowadzonych badań oraz stosowne wnioski i zalecenia. Ponadto, po opublikowaniu raportów, do uczelni które wezmą udział w projekcie zostanie przesłana informacja przedstawiająca szczegółowe informacje dotyczące wyników monitoringu na tych uczelniach wraz z zaleceniami i wskazówkami.

Źródło: PSRP