Eksperci podkreślają, że największą słabością nowego unijnego programu jest ograniczenie wiekowe, odgórnie nałożone przez Unię Europejską. Ze wsparcia będą mogły skorzystać tylko osoby w wieku 15–24 lat. 

Pierwsze przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych realizują ochotnicze hufce pracy, które zgodnie ze wstępnymi założeniami mają przeszkolić w całym kraju 7,5 tys. osób w wieku 15–24 lata, niepracujących, nieuczących się i nieszkolących. Ostateczną koncepcję wsparcia młodzieży musi jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska.

Źródło: www.edgp.gazetaprawna.pl