Dnia 13 listopada 2015 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wnioski o finansowanie działalności upowszechniającej naukę będzie można składać do 31 grudnia 2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez system składania wniosków OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

System składania wniosków zostanie uruchomiony od 10 grudnia 2015 r.