Praktyki odbywają się w pięciu zespołach miesięcznych, od maja do września, a następnie w okresie od października do kwietnia Kancelaria współpracuje z grupą asystentów prawnych, wybranych spośród praktykantów powyższych grup jednomiesięcznych, którzy wyróżnili się podczas praktyk letnich, a zarazem mogą pozostawać do dyspozycji kancelarii przynajmniej trzy dni w tygodniu.

Praktykanci otrzymują wynagrodzenie. Stanowiska pracy wyposażone są m.in. w program lex i legalis, posiadamy bogato zaopatrzoną bibliotekę fachową.

Kancelaria oczekuje od kandydatów:

· średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów;
· dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych;
· dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa;
· zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli bądź aktualnie mają przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu;
· umiejętności efektywnej pracy w zespole; predyspozycji organizacyjnych i zaradności życiowej.

Znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem, ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego lub francuskiego.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest testami, podczas których weryfikujemy znajomość podstawowych dziedzin prawa oraz języka angielskiego, umiejętność logicznego rozumowania oraz spostrzegawczość, a następnie rozmowami indywidualnymi.

Test pisemny odbędzie się w dwóch opcjonalnych terminach:

1. środa 30 marca 2016 r.
2. czwartek 31 marca 2016 r.

Testy odbywają się jednocześnie w Warszawie, Krakowie oraz w naszych biurach lokalnych w Poznaniu i Wrocławiu. Udział w teście wymaga indywidualnego potwierdzenia zaproszenia ze strony SKS.

Kancelaria aktualnie przyjmuje podania na praktyki letnie (od maja do września 2016 r.) w nieprzekraczalnym terminie do środy 23 marca 2016 r.  
Źródło: Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak