„Zainteresowanie praktykami, jak co roku, było duże” – mówi Piotr Kubaszewski, koordynator praktyk. „Z ponad stu zgłoszeń wybraliśmy dwadzieścia trzy osoby, które będą odbywać semestralne praktyki” – dodaje Piotr Kubaszewski.

 
Studenci biorący udział w praktykach w dziale prawnym fundacji uczestniczą w pracach zespołu zajmującym się wstępną analizą spraw oraz programów merytorycznych, ale także mają możliwość monitorowania i obserwacji postępowań sądowych.