Ich uruchomienie zapowiedziała na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Wyjaśniła, że programy Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności konsultowane są z Ministerstwem Edukacji Narodowej. "Oba mają na celu wzmocnienie współpracy uczelni i szkół" - zaznaczyła minister. Dodała, że programy te będą trwały przez rok, być może potem będą przedłużone.

Zobacz: Nyska uczelnia będzie współpracować z lokalnymi szkołami średnimi>>>

Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Wspierać ma uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudzać ich innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe. Program ma dać uczniom możliwość korzystania z infrastruktury na uczelniach, która mogłaby być lepiej wykorzystana. Wyjaśniła, że szkoły "typować będą najlepszych uczniów, a uczelnie mają ich przechwycić".
 
Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego maksymalnie 50 tys. zł trafi do każdego z czterdziestu wybranych w konkursie Uniwersytetów Młodego Wynalazcy. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynniki, a także pokryją koszty publikacji naukowych. Program potrwa do listopada 2015 r.
 
 
Z kolei Akademickie Centra Kreatywności mają na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności przyszłych nauczycieli. "Chcemy wyłonić dziesięć uczelni, które będą wzorcowymi centrami kształcenia nauczycieli" - powiedziała minister i dodała, że centra te będą wypracowywały program nowoczesnego nauczania. Tam studenci – przyszli nauczyciele – będą uczyć się m.in. jak rozwijać w uczniach takie umiejętności jak praca w grupie czy rozwiązywanie problemów, a także jak radzić sobie z konfliktami w klasie, zarządzać grupą, tworzyć programy nauczania, projektować działania edukacyjne oraz kierować procesem kształcenia.
 
"To, co zostanie w centrach kreatywności wypracowane, ma być testowane w tzw. szkołach ćwiczeń" - powiedziała Kolarska-Bobińska. Chodzi o praktyki odbywane przez studentów centrów kreatywności w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 
Budżet programu wynosi 2,5 mln zł, do każdej jednostki trafi nawet 250 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie oraz analizy. Projekt zostanie zrealizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i potrwa do listopada 2015.
 
 
Oba programy finansowane są z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności będą wyłonione w konkursie, który wkrótce zostanie ogłoszony na stronie internetowej MNiSW (www.nauka.gov.pl). Aby wziąć udział w obu programach, uczelnie mogą składać wnioski do końca września. Programy rozpoczną się jesienią. Resort nauki zapowiedział, że komunikat o składaniu wniosków opublikuje w przyszłym tygodniu. (PAP)