Jednocześnie trwa nabór dziekański na niestacjonarne jednolite magisterskie studia na kierunku prawo, na wyższy niż 1 rok studiów. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunków administracja, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, historia, pedagogika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie.

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać na stronie UMK. Rejestracja trwa od 2 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r., w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów pod adresem: irk.umk.pl.