Dyskusja na temat zgodnego z prawem momentu wprowadzenia opłat za drugi kierunek studiów trwa. Nowelizacja literalnie nakłada obowiązek wnoszenia opłat na studentów przyjętych na studia w roku 2012/2013. Kluczem do odpowiedzi na pytanie, kto i od kiedy zapłaci za drugi kierunek jest zdefiniowanie pojęcia przyjęcia na studia.

Parlament Studentów RP nie ma wątpliwości – opłaty za studia stacjonarne mogą być nałożone na studentów przyjętych na nie w roku 2012/2013. Decyzje rozstrzygające o zakwalifikowaniu kandydatów na studia są podejmowane w lipcu, a w razie rekrutacji uzupełniającej najpóźniej pod koniec wakacji. W normalnym biegu rzeczy, student powinien otrzymać decyzję o przyjęciu na studia najpóźniej przed rozpoczęciem roku akademickiego, a zatem przed datą wprowadzającą obowiązek wnoszenia opłat za drugi kierunek.

Takiej interpretacji dotychczas sprzeciwiało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które od pierwszych dni wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym interpretowało ją jako wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek od początku roku akademickiego 2012/2013, nie rozróżniając pojęcia rozpoczęcia studiów od terminu przyjęcia na studia.

– Biorąc pod uwagę sygnalizowane wątpliwości prawne, rozważamy przychylenie się do interpretacji studentów – mówi dziś Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa. Pełne stanowisko resort przedstawi w najbliższych dniach.

Studenci przyjęci na studia przed 1 października 2012, to znaczy ci, którzy otrzymali decyzję o przyjęciu, nie powinni martwić się o konieczność wnoszenia opłat za drugi kierunek. Zgodnie z prawem są od nich zwolnieni. Co jednak, gdy na skutek przedłużającej się rekrutacji uzupełniającej decyzja zostanie wydana po rozpoczęciu roku akademickiego? Niewykluczone, że student będzie musiał liczyć się z obowiązkiem wniesienia opłaty.

Marta Osowska]]>