W ramach programu europejscy studenci mogą na rok wyjechać za granicę na studia lub staż. Nie płacą czesnego, a ponadto otrzymują stypendium, które pozwala częściowo pokryć koszty pobytu.

Spędzają za granicą średnio nieco ponad pół roku. Największą popularnością cieszą się studia w Hiszpanii, Niemczech i Francji. Na odbycie stażu najczęściej wybierają Wielką Brytanię.
 
W programie uczestniczą wszystkie państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. W tym roku przystąpiła do niego również była jugosłowiańska republika Macedonii.
 
 
Z Erasmusa mogą korzystać  również naukowcy, wykładowcy, pracownicy wyższych uczelni i biznesmeni. Mogą oni wyjechać za granicę w celach dydaktycznych lub szkoleniowych, jednak nie na dłużej niż sześć tygodni.
 
W rekordowym roku 2012/2013 w programie wzięło udział ponad 269 tys. studentów - o 15 tys. więcej niż rok wcześniej – i 52 tys. pracowników uczelni. Na zagraniczne wykłady wyjechało wtedy około 500 przedsiębiorców.
 
Z Polski z zagranicznych studiów skorzystało 16 tys. 221 osób, a do naszego kraju przyjechało 10 tys. 772 osób. Zajęcia na zagranicznych uczelniach prowadziło w tym okresie 4 tys. 442 pracowników polskich uczelni, a 2 tys. 800 odbyło tam szkolenia.
Obecnie studia lub staż za granicą odbywa około 10 proc. studentów z państw członkowskich UE, a w 2020 roku ma ich być dwa razy więcej.
 
Po raz pierwszy w historii unijnych programów edukacyjnych wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem (przede wszystkim te mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu oraz międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit).
 
 
Siedmioletni budżet programu wynosi 14,7 mld euro, czyli o 40 proc. więcej niż w poprzedniej edycji unijnych programów w dziedzinie edukacji. Tegoroczny budżet Erasmusa+ wyniesie 1,8 mld euro, w tym 102 mln euro na działania w Polsce.
 
Nowy program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników, zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Wspiera także współpracę pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. 
Źródło: www.euroactiv.pl