PSRP przychyla się do proponowanych regulacji dotyczących umowy student-uczelnia oraz sugeruje uszczegółowienie przepisów dotyczących m.in. zakresu opłat, określenia rodzaju umowy, konsekwencji niepodpisania umowy a także apeluje o rekonstrukcję przepisów dotyczacych odpłatności za II kierunek studiów.

Parlament stanowczo sprzeciwia się propozycjom zmian dotyczącym funkcjonowania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wskazuje, że zagadnienia ustrojowe Rady powinny pozostać w zakresie jej autonomii i nie powinny być regulowane w ustawie

W najbliższym czasie podejmiemy intensywne działania w celu wprowadzenia jak największej liczby poprawek do ustawy. Kluczowy będzie etap prac legislacyjnych w Sejmie. Liczymy, że niektóre wskazane przez nas poprawki zgłosi  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - podkreśla Piotr Müller, Przewodniczący PSRP.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest partnerem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz portalu student.LEX.pl.

---------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkim zainteresowanym tematyką funkcjonowania szkolnoictwa wyższego w Polsce polecamy publikację Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz.