W przewodniku dla studentów znajdziecie informacje na temat możliwych form wsparcia dla najbardziej uzdolnionych, dostępnej pomocy finansowej, studiach za granicą czy też przedsiębiorczości akademickiej.

Zobacz PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW 

oraz 

PRZEWODNIK DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW