Wymagania wobec kandydatów:

 • obywatelstwo polskie;

 • status studenta fizyki, matematyki lub prawa;

 • dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce;

 • dobra znajomość języka niemieckiego (certyfikat nie jest wymagany, organizatorzy sami zweryfikują poziom znajomości języka).

  Stypendium obejmuje:
 • zakwaterowanie;

 • koszty podróży środkami transportu publicznego;

 • opieka zdrowotna ;

 • wynagrodzenie.

  Termin zgłoszeń >> 1 marca 2014

       Czas trwania >> 6 miesięcy