Do odbycia praktyk zawodowych w BRPO mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające poniższe warunki:
doktoranci wydziałów prawa i administracji, studenci wydziałów prawa, administracji, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, nauk społecznych, złożyły w terminie komplet wymaganych dokumentów.
 
Praktyki w BRPO są bezpłatne. Praktyka zawodowa w BRPO trwa od 1 do 3 miesięcy.
 
Więcej na temat programu praktyk w Biurze RPO na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.