"Inauguracja roku akademickiego to święto mistrzowskiej relacji pokoleń. Studia to czas formowania więzi, zakorzenienia wartości i głębszego rozumienia obywatelskich zobowiązań" - napisał prezydent w liście zamieszczonym na stronie internetowej swej kancelarii.

Rozpoczynającym studia Komorowski życzył, by wybrane kierunki spełniły ich oczekiwania i nadzieje, a wszystkim studentom, "by wyższe wykształcenie, otwierając nowe możliwości, pozwoliło spełnić aspiracje i zagospodarować talenty — z perspektywą znalezienia godnej pracy". Profesorom, wykładowcom i pracownikom uczelni prezydent złożył "wyrazy szacunku, tak potrzebnego dziś naukowym autorytetom".

Komorowski zaznaczył, że polskie uczelnie "podlegają dziś wyzwaniom otwartego świata, w którym konkurencyjność jest normą funkcjonowania" i dlatego "w szczególny sposób wspiera konsolidację uczelni i ośrodków badawczych, wyrażając nadzieję, że przysłuży się ona wzmocnieniu wspólnoty akademickiej". "Razem łatwiej sprostać wymaganiom młodych pokoleń i konkurować w światowych rankingach" - uważa prezydent.

Zaznaczył jednocześnie, że istotne jest jednak, "by konieczne przemiany systemów godzić z twórczym duchem badań". "Zgłębianie procesów zachodzących w świecie wiąże drogi dyscyplin we wspólne cele. Przesadna stabilność nie służy nauce, nadmierna niepewność demotywuje do jej uprawiania. Życzę, by postulat szybkich rezultatów nie zasłaniał długofalowej perspektywy, odległych celów i nie tłumił śmiałych hipotez, które są istotą innowacyjności" - napisał Komorowski.

Wezwał, by będąc dumnymi z sukcesów polskich studentów i badaczy za granicą, dbać wspólnie o to, "by polskie ośrodki akademickie były przestrzenią wymiany myśli interdyscyplinarnych zespołów międzynarodowych". "To, co stworzone u nas, musimy wspólnie czynić uniwersalnym" - napisał prezydent.

Okazja do tego - podkreślił - przypada w tym roku akademickim, bo przypada w nim 25 rocznica rozpoczęcia zagospodarowywania odzyskanej w 1989 r. polskiej wolności.

"4 czerwca 2014 roku będziemy więc uroczyście obchodzili Święto Wolności razem z tymi, którzy zdążyli już urodzić się i skończyć studia w wolnym kraju" - napisał prezydent. Zaapelował do środowiska akademickiego o dołączenie do wspólnych obchodów, tak "byśmy mogli w pełni wykorzystać naszą wiedzę o przemianach, a przemiany wykorzystać dla rozwoju wiedzy".

Prezydent podkreślił, że "mamy piękną tradycję oporu przeciw zniewoleniu umysłów", a "zwycięstwo nad komunizmem zawdzięczamy też wspaniałym uczonym i badaczom". Zachęcił, "by na przestrzeni tego roku przypomnieć tych, którzy tak wiele zdziałali dla polskiej wolności".

"Sam przytoczę myśl wygłoszoną przez profesora Klemensa Szaniawskiego podczas pamiętnej inauguracji na Uniwersytecie Warszawskim 1 października 1981 roku. Wykład kończył przesłaniem: Plus ratio quam vis – Więcej znaczy rozum niż siła" - napisał prezydent.

Według Komorowskiego "dziś, w wolnym kraju, siła, która płynie z rozumu, powinna służyć umacnianiu pozycji i prestiżu polskich szkół wyższych". Prezydent podkreślił, że "nowoczesna Polska potrzebuje silnych uczelni, gdzie wolność, autorytet i kreatywność są priorytetami".

"Chciałbym, aby ten rok świętowania wolności był też rokiem mądrości. Byśmy doświadczenie 25-lecia polskich przemian wykorzystali do formowania wartościowych projektów na przyszłość. Aby polskie uniwersytety, politechniki i akademie, rzetelnie promując najlepszych, pozostawały przestrzenią wolności i zyskiwały coraz większy prestiż w konkurencyjnym świecie nauki" - napisał prezydent.

Komorowski weźmie we wtorek przed południem udział w Poznańskiej Inauguracji Akademickiej, podczas której wszystkie publiczne uczelnie Poznania, wspólnie rozpoczną rok akademicki.