7 maja 2012 roku w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego, podczas której zaproszeni goście podejmą się próby oceny kondycji polskich rozwiązań prawnych dotyczących szeroko pojętego sportu. Rozpocznie się ona debatą profesjonalnych sportowców i polityków, m.in. Leszka Blanika, Sylwii Gruchały, Iwony Guzowskiej oraz Mateusza Kusznierewicza, po której swe prelekcje wygłoszą pozostali goście- przedstawiciele świata nauki, polityki oraz biznesu.

Nadchodzące, prestiżowe wydarzenia sportowe organizowanie w Polsce, m.in. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to niepowtarzalna okazją, by zwrócić uwagę opinii publicznej oraz władz publicznych na obecny kształt sytuacji prawnej dotyczącej poruszanej problematyki, a następnie umożliwić bezpośrednią ocenę funkcjonowania tych regulacji w praktyce. Konferencja będzie również okazją do analizy wpływu norm prawnych Unii Europejskiej na zmiany przepisów krajowych w interesującej nas dziedzinie.

ELSA Gdańsk pragnie zaprosić do wzięcia udziału w wydarzeniu przedstawicieli świata nauki, władz publicznych, sportowców, prawników praktyków, oraz studentów prawa i uczelni sportowych ze wszystkich ośrodków akademickich Polski. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie atrakcji w nadmorskim klimacie.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00, zakończenie przewidziano na godzinę 17:00. Wstęp jest wolny, poprzedzony rejestracją.

Czytaj więcej >>