Coraz większa aktywność pracowników na portalach społecznościowych wiąże się często z ryzykiem utraty reputacji firmy. Dobre imię jest czynnikiem, który w dużej mierze decyduje o sukcesie rynkowym danej organizacji. Niepożądane zachowanie pracowników może więc bezpośrednio przełożyć się na straty finansowe firmy, zaś sami pracownicy mogą ponieść surowe kary.

Jakich kar mogą spodziewać się naruszający dobra pracodawcy pracownicy?

- W przypadku aktywności naruszającej dobre imię możemy mówić o kilku rodzajach sankcji; począwszy od kar porządkowych przez zwolnienie pracownika czy to za wypowiedzeniem, czy to nawet bez wypowiedzenia, aż do sankcji cywilnoprawnych. Mowa o poniesieniu przez pracownika odpowiedzialności odszkodowawczej, w sytuacji, kiedy jego zachowanie wyrządzi pracodawcy szkodę. Inną przesłanką do poniesienia odpowiedzialności jest wyrządzenie pracodawcy krzywdy lub naruszenie jego dobra osobistego – mówi mecenas Sławomir Paruch, Partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.

Negatywne opinie, kontrowersyjne zachowania czy nieodpowiednie zdjęcia umieszczone przez pracowników na portalach społecznościowych mogą mieć także konsekwencje w sferze prawnej, które reguluje w szczególności kodeks pracy, który zobowiązuje pracowników do dbania o dobre imię swojego zakładu pracy.

- Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na naruszenie dobra osobistego pracodawcy poprzez niepochlebne komentarze pracowników na temat pracodawcy – anonimowe lub opatrzone danymi identyfikującymi pracownika – przypomina mecenas Paruch.

- Inne zagrożenie może pojawić się w przypadku naruszenia przez pracownika praw, tzw. licencji do programów, które są własnością pracodawcy – dodaje.

Z badań przeprowadzonych przez Deloitte „Sieci społecznościowe, a ryzyko refutacyjne w miejscu pracy” wynika, że aż 60% pracodawców uważa, że ma prawo wiedzieć, co i jak pracownicy piszą o sobie i o firmie w sieci. Prawie tyle samo, bo 53% pracowników twierdzi, że ich szefów nie powinno to interesować. Tak duży odsetek pracowników nieliczących się ze zdaniem szefa jest alarmujący.

Jakie środki prawne i organizacyjne powinni wykorzystać pracodawcy, by zminimalizować ryzyko utraty dobrego wizerunku?

Należy ustalić zasady zarówno korzystania ze sprzętu komputerowego, jak i samego oprogramowania. Ponadto, pracodawcy powinni zwrócić pracownikom uwagę na to, że takie wartości jak reputacja firmy są szczególnie ważne, a pracownicy są zobowiązani do ich chronienia w ramach wypełniania obowiązku dbałości o dobre imię pracodawcy.

Źrodło: WKP TV
]]>