Obecne przepisy wskazują, że uczelnia, która chce uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów na profilu ogólnoakademickim, musi spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na studiach o profilu praktycznym. Niestety wymóg ten też obejmuje uczelnie, które już kształcą na studiach ogólnoakademickich. Oznacza to, że aby móc dalej prowadzić te kierunki, szkoła wyższa musiałaby przejściowo zmienić profil kształcenia na praktyczny, uzyskać pozytywną notę PKA, a następnie powrócić do studiów ogólnoakademickich. Taki schemat postępowania byłby nieracjonalny – wydziały, które oferują takie kształcenie, zatrudniają dodatkową kadrę i prowadzą badania naukowe.

Dlatego nowelizacja odstępuje od tego obowiązku. W zamian wprowadza jednak wymóg uzyskania pozytywnej oceny PKA – niezależnie od profilu.

Więcej na ten temat w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>