Porozumienie o współpracy zostało podpisane 11 grudnia br. pomiędzy prorektorem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji Sławomirem Hincem i komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Piotrem Bogdalskim. 
 
W ramach porozumienia przewidziane są wzajemne wizyty w celu zapoznania się z organizacją procesu szkolenia, a także przewidziano możliwość prowadzenia wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych.
 
Oferta współpracy szczególnie skierowana jest dla studentów wydziału prawa, którzy uzyskali możliwość korzystania z bazy i doświadczeń akademii policyjnej, co w przyszłości ułatwi im przyjęcie do pracy w policji.