Sposoby rozwiązania problemu przedstawił w środę komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor. Proponowane przez KE europejskie ramy jakości staży zawierają standardy dotyczące realizacji staży i praktyk w państwach członkowskich. Miałyby m.in. zagwarantować, że stażysta otrzyma wynagrodzenie adekwatne do obowiązków, a firma ma z nim podpisać pisemną umowę. Taką osobę obejmowałyby też unijne przepisy o czasie pracy i urlopach - informuje DGP.

Źródło: http://edgp.gazetaprawna.pl/