Zmiany strukturalne dotknęły także inne niepubliczne uczelnie w Pomorskiem.

Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni została włączona do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą w Gdańsku. Pozwolenie na to zostało wydane pod koniec maja tego roku. Ponadto, pod koniec lipca Mazurska Szkoła Wyższa w Ełku została włączona do Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Biuro prasowe resortu wyjaśniło, że decyzja o likwidacji uczelni nie powoduje automatycznie zaprzestania przez nią kształcenia. Od tego momentu placówka nie może wyłącznie prowadzić przyjęć na studia. Nauczanie w takiej szkole wyższej może być kontynuowane nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym nastąpiło otwarcie procesu likwidacji.

Następnie, kończąca swoją działalność uczelnia musi zapewnić studentom możliwość kontynuacji studiów na innej uczelni. "To warunek wyrażenia przez ministra zgody na likwidację uczelni. W trakcie procesu likwidacji powinno nastąpić zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli, w szczególności pracowników i studentów" - podkreśliło ministerstwo.