MNiSW informuje, że na polskich uczelniach kształcą się obywatele 158 krajów. Największą grupę stanowią Ukraińcy, znaczna jest również liczba Białorusinów, a także Norwegów, Szwedów, Hiszpanów i Turków.

Umiędzynarodowienie uczelni i tym samym włączenie Polski do międzynarodowego obiegu naukowego jest jednym z priorytetów - informuje w swoim komunikacie MNiSW. Resort umożliwia Polakom studia i badania naukowe za granicą (m.in. poprzez programy „Studia dla wybitnych” czy „Mobilność plus”), ale też ułatwia cudzoziemcom podjęcie nauki w Polsce (za sprawą „Polskiego Erasmusa dla Ukrainy” czy zmian w ustawie o języku polskim ułatwiających zdobywanie certyfikatów językowych).

W lutym na specjalnie zorganizowanej konferencji zaprezentowane zostały założenia „Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”. Wśród proponowanych działań znalazło m.in. pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji potwierdzających jakość kształcenia i dostosowanie jego poziomu do najwyższych światowych standardów oraz tworzenie nowych programów studiów w językach obcych prowadzonych we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Istotne jest też włączenie podejmowanych przez uczelnie prac naukowych i dydaktycznych do światowego obiegu a także transfer wiedzy oraz rozwiązań związanych z umiędzynarodowieniem od światowych liderów rynku edukacyjnego.

(www.mnisw.gov.pl)